Skip to content

Cookie- og privatlivspolitik

Cookies

Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus. Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

Websitet indeholder cookies fra tredjeparter, der i varierende omfang kan omfatte:

  • Google Analytics

 

Personoplysninger

Generelt
Ordo Recruitment gør sit yderste for at varetage dine interesser bedst muligt. En del af den opgave er at efterleve persondataforordningen og sikre, at dine oplysninger er i sikre hænder hos os. Her kan du finde information om, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Personoplysninger er alle slags oplysninger, der direkte eller indirekte kan henføres til dig som privatperson. Ved behandling af personoplysninger forstås enhver aktivitet, som involverer brug af personoplysninger.

Ordo Recruitment er dataansvarlig, og vi sikrer, at behandling og beskyttelse af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Kontaktoplysninger
Ordo Recruitment
Dampfærgevej 27-29
2150 Nordhavn

Telefon + 45 2620 8020
niels@ordorecruitment.com
www.ordorecruitment.com

Cvr-nr.: DK34509700

 

Behandling af personoplysninger
Vi indsamler og behandler dine personoplysninger i forskellige henseender og altid med bestemte formål. Formålet afhænger af, om du kontakter os via formular, eller om du blot er bruger af vores hjemmeside.

Vi indsamler personoplysninger med de formål at: Vi modtager dine kontaktdata (navn, mailadresse, telefonnummer) og dit CV. Det modtagne CV bruger vi til at matche eventuelle stillinger, når vi har en specifik opgave fra en kunde.

Generelle henvendelser
Hvis du kontakter os via mail i forbindelse med rådgivning, vejledning eller generelle henvendelser, er det helt op til dig, hvilke informationer du ønsker at videregive til os.

Henvendelser om rådgivning
Ved henvendelser angående rådgivning beder vi om dit navn og kontaktoplysninger (adresse, mail og mobilnummer). Ved efterfølgende rådgivning kan det forekomme, at vi beder om yderligere oplysninger.

Kontrol og opdatering af personoplysninger
Vi kontrollerer løbende, at de personoplysninger, vi behandler og opbevarer om dig, er korrekte. Du kan imidlertid hjælpe os med dette ved at meddele os eventuelle ændringer til dine personoplysninger, fx ændring af adresse, telefonnummer og e-mail. Du kan kontakte os via ovennævnte kontaktoplysninger.

Videregivelse af personoplysninger
Vi benytter en række samarbejdspartnere, som bistår os med fx IT-drift og administration, hvilket betyder, at vi deler dine personoplysninger med disse partnere. Vores samarbejdspartnere behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål. Vi indgår databehandleraftaler med vores samarbejdspartnere og sikrer os, at vores samarbejdspartnere handler i overensstemmelse med vores privatlivspolitik og gældende love.

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre eksterne aktører end vores samarbejdspartnere/databehandlere. Skulle der opstå en behov herfor, vil vi spørge om din tilladelse.

Sletning af personoplysninger
Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige for os at have. Tidsperioden for opbevaring afhænger af karakteren af oplysningerne og baggrunden for opbevaring.

Personoplysninger, registreret i forbindelse med rådgivning, slettes eller anonymiseres senest 24 måneder efter, at sagen vurderes afsluttet, med mindre henvendelserne indgår i Ordo Recruiments regnskab. Hvis der er forhold i den enkelte sag som begrunder længere opbevaring, indhentes der samtykke fra den pågældende person.

I tilfælde af, at der pågår en tvist med kunde, så opbevares alle relevante personoplysninger, indtil den pågældende tvist er endeligt afsluttet ved endelig domsafsigelse eller lignende.

Sikkerhed
Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der beskytter mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Dine rettigheder
Du har en række rettigheder, jf. lovgivning om behandling af persondata. Hvis du for eksempel ønsker at gøre brug af disse rettigheder, bedes du kontakte Ordo Recruiment via ovennævnte kontaktoplysninger.

Adgang til dine personoplysninger
Du har ret til at få oplyst i, hvilke oplysninger vi har om dig, med hvilket formål vi behandler disse, og hvor længe vi opbevarer dine oplysninger. Derudover har du ret til at få oplyst, hvilke aktører dine personoplysninger eventuelt videregives til. Adgangen til disse oplysninger kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse.

Ønsker du indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, har du ret til at modtage disse (kun oplysninger vedrørende dig selv, som du selv har givet os) i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

Indsigelse og klage
Du har ret til at gøre indsigelse mod den måde, vi behandler dine personoplysninger på eller vores brug af dine personoplysninger til markedsføringsformål. Hvis din indsigelse er berettiget, ophører vi med behandlingen af dine personoplysninger. Du kan indsende en indsigelse på mailadressen: niels@ordorecruitment.com

Du har også mulighed for at indgive en klage over vores behandling af dine personoplysninger til: Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K. tlf. 3319 3218, dt@datatilsynet.dk.

Ændring af privatlivspolitik
Ordo recruitment forbeholder sig ret til at opdatere og ændre ovenstående privatlivspolitik. Eventuelle ændringer vil blive offentliggjort på denne side, hvor dato for seneste opdatering vil være angivet.

 

Senest opdateret august 2020

 

 

Back To Top